در طی چند سال گذشته با توجه بوجود قشر عظیمی از پرستاران تحصیل کرده بالاخص در مقطع کارشناسی ارشد و دوره دکتری تخصصی پرستاری که بتدریج بر فارغ التحصیلان آن اضافه می گردد لزوم تاسیس انجمن علمی در حرفه پرستاری احساس می شد لذا با همفکری تعدادی از اساتید این حرفه بعنوان هیات موسس، از سال 1380 تلاش جهت تاسیس انجمن علمی پرستاری ایران آغاز گشت و پیش نویس اساسنامه تهیه گردید و در تابستان سال 1382 با حضور نمایندگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت کشور مجمع عمومی تشکیل و برای انتخاب هیات مدیره رای گیری بعمل آمد و هیات مدیره انجمن و بازرسین آن تعیین گردیدند.