از طریق این شبکه می‌توانید برنامه‌ی مسافرت خود را به این کشور تنظیم و هماهنگ نمایید. این سایت متعلق به یک انجمن توریستی در استرالیا می‌باشد و هدف آن بالا بردن استانداردهای هدایت‌کننده‌ی توریستی است.