سایت آموزشی گوش، گلو و بینی، با هدف آموزش و ارتقای سطح علمی همکاران ، پزشکان و علاقمندان و ایجاد محیطی برای تبادل اطلاعات و آگاهی از آخرین پیشرفت های رشته تخصصی گوش، گلو و بینی و جراحی سر و گردن و نیز برقراری امکان ارتباط بیشتر با بیماران برای افزایش آگاهی و راهنمایی آنان طراح شده است.<br /> به سایت آموزشی گوش ، گلو و بینی ایران خوش آمدید.