شرکت مسافرتی Arcturus امکان سفرهای ماجراجویانه و اکتشافی را به مناطق قطبی فراهم می‌سازد و شما می‌توانید با مراجعه به این سایت نقشه‌ی این مناطق را مشاهده نمایید. مشخصات و فعالیت‌های این شرکت توریستی در این سایت ذکر گردیده است و درباره‌ی سایر اهداف این شرکت اطلاعاتی کسب نمایید.