این مؤسسه متعلق به مرکز حمایت از حقوق زنان می‌باشد که در سال ۱۹۸۷ تأسیس گردیده و به ایجاد امکاناتی برای سلامت جنسی و بهداشت زنان می‌پردازد و کلیه‌ی امور مربوط به بانوان از جمله ورزش بانوان را مطرح می‌سازد. هم‌چنین اخبار و اطلاعاتی در زمینه‌ی ورزش بانوان به کاربران ارائه می‌نماید.