انجام انواع پروژه شامل:<br /> برنامه نویسی، تحقیق و مقاله نویسی، ترجمه، ساخت نرم افزار های سفارشی، طراحی وب سایت، طراحی قالب، رفع اشکالات نرم افزار های موجود، طراحی آرم، لوگو و پستر و ...<br /> <br /> پروژه های خود را به مناقصه بگذارید و از میان صدها متخصص پیشنهاد قیمت دریافت نمایید سپس مناسب ترین قیمت را برگزینید.<br /> <br /> از متخصصین در تمامی ضمینه های مرتبط نیز دعوت به همکاری می شود.<br /> <br /> #امنیت مالی طرفین از طریق سیستم گروگذاری وجه حفظ می شود#