قابلیتهای کلی سایت<br /> <br /> 1:تقسیم بندی و طبقه بندی نرم افزارها وسیستمهای مدیریت<br /> 2:دانلود اسان<br /> 3:جستجو پیشرفته<br /> 4: امکان دانلود چند فایل انتخابی در بخش cd man به صورت یک فایل فشرده<br /> 5: امکان سفارش نرم فزارهای دلخواه بر روی cd <br /> 6:لود اسان<br /> 7:گزارش حجم اطلاعات دریافتی در پنل cd man<br /> 8:'گزینش و انتخاب به صورت دلخواه<br /> 9: منتخب دانلودها در صفحه ابتدا<br /> 10: منتخب نرم افزارها در صفحه ابتدا<br /> 12 به کار گیری از طراحی حرفه ای صفحات برای سرعت عمل بیشتر<br /> 13: پشتیبانی و ارتباط با کاربر به صورت up time<br /> 14: منتخب بهترین نرم افزار ها از نگاه بازدید کنندگان به صورت ارشیو<br /> 15: ارئه محصولات در قالب dvd برای علاقه مندان<br /> 16: همامنگ با پست جمهوری اسلامی ایران<br /> 17: هماهنک با پست پیشتاز برای کاربران شهرستان<br /> 18: تماس ماهانه از گروه بشتیبانی با کاربران برای اطلاع رسانی و ارتباط بهتر با کاربران<br /> 19: امکان دسترسی و ارتباط با کاربران از طریق پیام کوتاه<br /> 20: ارسال ماهانه خبر و ماهنامه برای کاربران ویژه سایت به طور رایگان<br /> 21: ارائه دوره های مجازی<br /> 22: ایجاد 50 MB فضای رایگان برای کاربران ویژه<br /> 23: سطح دسترسی متنوع با کاربران<br /> 24: هماهنگی با موسسات و اموژسگاه های علمی برای اولین با در کشور<br /> 25: ایجاد کلاسهای حضوری <br /> 26: پیوست سایت به گروه کارتهای اعتباری ایران<br /> 27:پیوست سایت به بانک سامان<br /> 28:پیوست سایت به بانک پارسیان