شما با عضویت در این سایت میتوانید به صورت گروهی و تکی با پنل اختصاصی که دراختیارتان قرار میگیرد اقدام به ارسال پیام کوتاه برای دوستان . مجموعه کاری.و یا تبلیغاتی داشته باشید<br /> بیش از ۳۰۰ شرکت و موسسه از خدمات گسترده .شماره اختصاصی . و پنل های شرکت دنیاگستر استفاده میکنند <br /> از شما دوست و مدیرعزیز هم دعوت به عضویت می نمائیم