برای آشنا شدن با قاره‌ی افریقا شما می‌توانید به این سایت مراجعه کنید. با وارد شدن به این شبکه می‌توان اطلاعات زیاد درباره‌ی کشورهای افریقایی کسب نمود. از جمله پرچم‌های آنها ، سرود ملی و سرودهای محلی هر کشور در این سایت ذکر شده‌اند و به این وسیله قاره‌ی افریقا بیشتر شناخته می‌شود. این شبکه ، اطلاعاتی را درباره‌ موسیقی ، هنرهای دستی و کتاب‌های راهنمای مربوط به این قاره در اختیار شما قرار خواهد داد و شما با کلیک بر روی هر کشور اطلاعات توریستی مورد نیاز خود را به‌دست می‌آورید.