عبید زاکانی

● نام و نام خانوادگی : عبید زاکانی ● تاریخ و محل تولد : ۷۷۲ هـ . ق - قزوین ● تاریخ و محل وفات :اصفهان یا بغداد ● تخصص : شاعر و نویسنده طنزپرداز ● آثار : موش و گربه "رساله‌های اخلاق الاشراف", …

● نام و نام خانوادگی : عبید زاکانی
● تاریخ و محل تولد : ۷۷۲ هـ . ق - قزوین
● تاریخ و محل وفات :اصفهان یا بغداد
● تخصص : شاعر و نویسنده طنزپرداز
● آثار : موش و گربه "رساله‌های اخلاق الاشراف", "ده فصل", "دلگشا"و "ده پند"
● زندگی نامه : خواجه نظام الدین عبیداله قزوینی معروف به عبیداله زاکانی(۷۷۲ هـ . ق) شاعر بزرگ نویسنده متفکر و منتقد بزرگ ایرانی در یکی از توابع قزوین چشم به جهان گشود. عبید زاکانی طنزپرداز و نویسنده‌ای آگاه بود. اهمیت او خصوصاً در داشتن روش انتقادی و بیان مفاسد اجتماع با زبانی شیرین و به طریق طنز در آثار منظوم و منثور است.منظومه انتقادی (موش و گربه) با بیانی شیرین و طنزآمیز اینگونه مسائل اجتماعی را عیان می‌کند. عبید زاکانی در یکی از دو شهر اصفهان یا بغداد وفات یافت.