پیچ آبجویی

این درختچه در مناطقی كه زمستان ملایم دارند همیشه نیمه سبز است.

نام علمی: Lonicera fragrantissima
خانواده: CAPRIFOLICEAE
این درختچه در مناطقی كه زمستان ملایم دارند همیشه نیمه سبز است، دارای گل های كرم رنگ و بسیار معطر در اواخر زمستان و میوه های قرمزرنگ در بهار می باشد. حداكثر بلندی آن به ۲ متر و گستردگی آن به ۴ متر می رسد.
نیازها:مكان آفتابی یا نیمه آفتاب، در تمام خاكهایی كه دارای زهكشی خوب باشند می روید. حداقل دمای قابل تحمل آن در زمستان ۱۵- درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر در پاییز یا بهار و به وسیله قلمه چوب سخت در آخر پاییز.