گل پامچال

گیاهی است دایمی كه بصورت دو ساله پرورش داده می شود.

نام علمی: Primula , Pacific series
خانواده: PRIMULACEAE
گیاهی است دایمی كه بصورت دو ساله پرورش داده می شود، گلهای آن در رنگهای بسیار متنوع اواخر اسفند و اوایل فصل بهار ظاهر می شوند. حداكثر بلندی ۱۵-۱۰ و گستردگی آن به ۲۰ سانتی متر می رسد.
نیازها: مكان آفتابی یا سایه- آفتاب، خاك مرطوب كه دارای زهكش خوب باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتیگراد است. برای حفظ آراستگی گیاه گلها و برگهای خشك آنرا مرتباً می چینند.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر تازه و یا نگهداری و كاشت بذرها در بهار امكان پذیر است. نیمه دوم اسفندماه می توان گلدانها را به باغچه منتقل نمود.