گل كیفی

گیاهی است دو ساله كه بعنوان گیاه گلدار گلدانی در بهار و تابستان مورد استفاده قرار می گیرد.

نام علمی: Calceolaria x herbeohybrida
خانواده: SCOROPHULARIACEAE
گیاهی است دو ساله كه بعنوان گیاه گلدار گلدانی در بهار و تابستان مورد استفاده قرار می گیرد. برگها تخم مرغی و پهن، كركدار، به طول ۱۲-۸ سانتیمتر بوده كه بصورت متقابل روی ساقه قرار گرفته اند. گلها به تعداد زیاد در رنگهای زرد، نارنجی، قرمز و مخلوط. این رنگها در فصل تابستان ظاهر می شوند. حداكثر بلندی و گستردگی آن به ۲۰ سانتیمتر می رسد.
نیازها: درون گلخانه در كمپوست گلدانی با پایه لومی و روشنایی و تهویه خوب نگهداری شده و در بهار و تابستان هر ۴-۳ هفته یكبار خاك گلدان را با كود مایع تقویت می كنند، در طول زمستان آبیاری را كاهش می دهند. در فضای باز بهتر است در مكان آفتابی یا سایه - آفتاب، خاك سبك، نسبتا حاصلخیز و اسیدی كاشته شود. برای گلدهی بهتر نیاز به شرایط خنك و مرطوب دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت سطحی بذر درون گلدان و نگهداری در دمای ۱۸ درجه سانتیگراد در اواخر تابستان یا بهار امكان پذیر است.