گل كاغذی

گیاهی بالارونده و قوی با ساقه های چوبی كه اغلب دارای تعدادی خار هستند.

نام علمی: Bougainvillea spectabiles
خانواده: NYCTAGINACEAE
گیاهی بالارونده و قوی با ساقه های چوبی كه اغلب دارای تعدادی خار هستند. این گیاه در حقیقت همیشه سبز است ولی از آنجایی كه بومی مناطق گرم می باشد در نواحی سرد در فصل سرما باید به گلخانه منتقل شود وگرنه برگهایش می ریزد. گلهای آن كه در حقیقت از براكته های قرمز- ارغوانی تشكیل شده اند در فصل تابستان ظاهر می شوند. حداكثر بلندی آن به ۷ متر می رسد.
نیازها: مكان كاملاً پرنور، خاك حاصلخیز كه دارای زهكش خوب باشد و در فصل بهار و تابستان هر سه روز یكبار آبیاری می شود. در فصل زمستان بهتر است خاك گلدان بیشتر خشك نگهداشته شود. نیاز به قیم داشته ودرفصل بهار باید شاخه های جانبی رشد كرده در فصل قبل را كوتاه نموده و تنها ۳-۲ سانتیمتر از طول آنها را باقی گذاشت. حداقل دمای قابل تحمل آن ۷ درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق قلمه های نیمه رسیده در تابستان و قلمه های چوب سخت در دوره استراحت گیاه امكان پذیر است.