دغدغك

درختچه ای خزا ن پذیر و سریع الرشد، دارای برگهای مركب از برگچه های كوچك به رنگ سبز كم رنگ و گل های زرد رنگ در تابستان و میوه نیام بادكنكی شكل در پائیز می باشد.

نام علمی: Colutea arborescens
خانواده: LEGUMINOSAE
درختچه ای خزا ن پذیر و سریع الرشد، دارای برگهای مركب از برگچه های كوچك به رنگ سبز كم رنگ و گل های زرد رنگ در تابستان و میوه نیام بادكنكی شكل در پائیز می باشد. داخل پوسته نازك میوه مخلوطی از گاز كربنیك، اكسیژن و ازت جمع می گردد.
نیازها : مكان آفتابی، در هر خاكی به جز خاكهای غرقابی به خوبی رشد می كند، حداقل دمای مورد تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است.
ازدیاد: از طریق قلمه چوب نرم در تابستان یا كاشت بذر در فصل پائیز.