دافنه مزرون

درختچه ای خزان پذیر با شاخه های افراشته با گل های بسیار معطر كه در آخر زمستان و اوایل بهار روی شاخه های بدون برگ ظاهر شده و پس از آن تبدیل به میوه های قرمزرنگ می گردند.

نام علمی: Daphne mezereum
خانواده: THYMELAEACEAE
درختچه ای خزان پذیر با شاخه های افراشته با گل های بسیار معطر كه در آخر زمستان و اوایل بهار روی شاخه های بدون برگ ظاهر شده و پس از آن تبدیل به میوه های قرمزرنگ می گردند. برگها باریك و كشیده و سبز - خاكستری هستند.
حداكثر بلندی و گستردگی گیاه به یك متر می رسد.
نیازها: مكان كاملا آفتابی، خاك حاصلخیز با زهكشی خوب كه خیلی خشك نباشد، نسبت به انتقال و جابجایی حساس است. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر تازه و یا قلمه های نیمه رسیده در فصل تابستان امكان پذیر است.