نلیا

درختچه ایست خزان پذیر با شاخه های كمانی شكل، خوشه های گل آن در نیمه دوم بهار ظاهر می شوند.

نام علمی: Nellia thibetica
خانواده: ROSACEAE
درختچه ایست خزان پذیر با شاخه های كمانی شكل، خوشه های گل آن در نیمه دوم بهار ظاهر می شوند. برگهای آن دندانه دار است. بلندی و گستردگی گیاه به ۲ متر می رسد.
نیازها: مكان آفتابی، خاك حاصلخیز كه دارای زهكشی خوب باشد، حداقل دمای مورد تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است هر سال پس از پایان گلدهی تعدادی از شاخه های مسن را از انتها حذف كنید.
ازدیاد: از طریق قلمه چوب نرم در تابستان و جدا كردن و كاشت ساقه های رشد كرده از ریشه در فصل پاییز.