پیرمحمد ثانی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: ایران - فارس - شیراز
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
صاحب "مناقب هنروران" وی را از شاگردان میرعلی هروی و معاصر با مولانامحمود سیاوش شیرازی می‌داند. نویسندۀ "احوال و آثار خوشنویسان" ، از سه کاتب با نام پیرمحمد که یکی از ایشان همان پیرمحمد اول است ، یاد کرده و در کتاب خود چنین آورده است: به‌نظر می‌رسد آن‌دو یک کتابت نباشد و حتی پیرمحمد سومی نیز سراغ دارم که یک نسخۀ خمسۀ نظامی به‌قلم کتابت نستعلیق متوسط ، به ‌خط او در کتابخانۀ مدرسۀ سپهسالار است و چنین رقم و تاریخ دارد: "... علی ید افقرالعباد پیرمحمد کاتب ولد محمد حافظ ، غفرذنوبه ... به‌تاریخ اول جمادی‌الاول سنهٔ ۱۰۰۶". مؤلف "گلستان هنر" وی را از خطاطان ثلث و اکثر کتیبه‌های مساجد و مدارس شیراز در سال ۹۲۰ق را به‌خط پیرمحمد ثانی می‌داند. از آثار وی: قرآن وزیری بزرگ ، جلد طلاپوش درون سوخت‌کار روزبهان‌بن حاجی نعیم‌الدین کاتب مذهَّب ، در تاریخ ۹۳۰ق ، دو صفحهٔ اول تمام مذهَّب ، به‌خط نسخ کتابت و ثلث جلی خوش با رقم: "پیرمحمد ثانی ..." سال ۹۲۹ق ، یک نسخه "ظفرنامۀ" هاتفی ، به‌قلم کتابت متوسط با رقم: "کتبه‌العبدالفقیر پیرمحمدالکتابت"؛ یک قطعه به‌قلم سه‌‌‌‌دانگ جلی متوسط ، با رقم: "مشّقه‌العبد پیرمحمد".