ذره بین

در سال ۱۲۱۴ در انگلستان فرزندی متولد شد که بعدها یکی از مشهورترین دانشمندان قرون وسطی شد. او مدت زیادی در پاریس زندگی کرد و در آنجا به مطالعات خویش ادامه داد و عقیده داشت که اگر …

در سال ۱۲۱۴ در انگلستان فرزندی متولد شد که بعدها یکی از مشهورترین دانشمندان قرون وسطی شد. او مدت زیادی در پاریس زندگی کرد و در آنجا به مطالعات خویش ادامه داد و عقیده داشت که اگر انسان خودش ببیند و تجربه نماید بهتر از این است که حرف مردم را باور کند. نتیجه مطالعات علمی وی به اختراع « ذره بین » منجر شد و چگونگی کاربرد آن را در میکروسکوپ و تلسکوپ شرح داد.