پنی سیلین

پنی سیلین یک داروی مهم و ضد عفونت هایی است که در اثر میکروبها و یا ویروسهای مختلف به وجود می آیند. این دارو توسط پزشکی انگلیسی به نام دکتر « الکساندر فلمینگ » کشف شد و توسط خود وی …

پنی سیلین یک داروی مهم و ضد عفونت هایی است که در اثر میکروبها و یا ویروسهای مختلف به وجود می آیند. این دارو توسط پزشکی انگلیسی به نام دکتر « الکساندر فلمینگ » کشف شد و توسط خود وی نیز به ثبت رسید. این داروی حیاتی تاکنون جان میلیونها انسان را از مرگ نجات داده است.