اعتماد به نفس

آیا فکر می‌کنید که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، به اندازهٔ کافی باهوش نیستید؟ مطالعات نشان داده است که، حتماً لازم نیست ضریب هوشی بالا داشته باشید تا در امتحان موفق شوید، بلکه …

آیا فکر می‌کنید که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، به اندازهٔ کافی باهوش نیستید؟
مطالعات نشان داده است که، حتماً لازم نیست ضریب هوشی بالا داشته باشید تا در امتحان موفق شوید، بلکه باید به خودتان و توانائیتان در انجام کارها اعتقاد داشته باشید.