داشتن تمرکز

آیا احساس می‌کنید گیج شده‌اید و نمی‌دانید به چه راهی بروید؟ برای خود یک نامهٔ مأموریت بنویسید. این نامه دقیقاً شامل چیزهائی باشد که می‌خواهید در زندگی به آنها برسید. نه تنها …

آیا احساس می‌کنید گیج شده‌اید و نمی‌دانید به چه راهی بروید؟
برای خود یک نامهٔ مأموریت بنویسید. این نامه دقیقاً شامل چیزهائی باشد که می‌خواهید در زندگی به آنها برسید. نه تنها این کار به شما کمک می‌کند که روی اهداف خود تمرکز داشته باشید، بلکه به شما نشان می‌دهد که چه قبول و چه مردود، زندگی در ماوراء امتحان‌ها هم وجود دارد.