شاد بودن

آیا فکر می‌کنید، هر چه بیشتر جدی باشید، موفق‌تر می‌شوید؟ این فکر اصلاً درست نیست. تفریح و سرگرمی را در زندگی فراموش نکنید. هر از گاهی بی‌خیال شوید. خنده باعث ترشح هورمون آندروفین٭ …

آیا فکر می‌کنید، هر چه بیشتر جدی باشید، موفق‌تر می‌شوید؟
این فکر اصلاً درست نیست. تفریح و سرگرمی را در زندگی فراموش نکنید. هر از گاهی بی‌خیال شوید. خنده باعث ترشح هورمون آندروفین٭ در بدن شما می‌شود و به شما قوت می‌دهد.

٭ Endrophins" : هورمون آندروفین یک ضد درد و ضد التهاب طبیعی است که در بدن ترشح می‌شود.