ضربان قلب نابه جا خطرناک است؟

ضربان نابجا / Ectopic Heartbeat زمانی رخ می دهد که نبض دچار پرش شده و یا دچار نبض اضافی می شود.

ضربان نابجا معمولاً نگران کننده نبوده و ممکن است بی دلیل رخ دهد. منهای پرش یا نبض اضافی، قلب به کارکرد طبیعی خود ادامه می دهد.{لینک}

ممکن است مردم نسبت به ضربان نابجا حساس شوند اما نباید نگران بود، چراکه اغلب به دنبال یک اضطراب و استرس رخ داده و سپس قلب به حالت عادی بازمی گردد.

دو نوع ضربان نابجا داریم: PAC یا Premature atrial contractions که در دهلیز/ atria (چپ یا upper)رخ می دهد و دیگری PVC یا Premature ventricular contractions است که در دهلیز راست یا lower رخ می دهد.

ضربان نابجا در بزرگ سالان امری معمول و در کودکان کمتر شایع است. نوع ضربان نابجا در کودکان PAC است و با افزایش سن PVC رخ می دهد.

غیر از استرس، ورزش، کاهش سطح پتاسیم، داروهای خاص یا آلرژیک و آسمی می تواند ضربان نابجا تولید کند.

پزشکان از طریق مانیتور هالتر و پوشش 24 ساعته لباس مخصوص، ECG، ام آر آی، سی تی اسکن و ... می توانند ضربان نابجا را تشخیص دهند و اغلب موارد بدون دارو مریض را مرخص می کنند اما اگر ضربان نابجا از فرد دور نشد، پزشک سعی می کند دلایل را یافته و از مریض بخواهد با دلایل بروز ضربان نابجا مبارزه کند. کاهش مصرف کافئین یا ورزش می تواند در این زمینه مفید باشد.