روز معلم چند شنبه است | تبریک روز معلم 97

روز معلم چند شنبه است | 12 اردیبهشت روز معلم امسال در روز چهارشنبه می باشد. در ادامه یک تاریخچه کوتاه برای روز معلم و یک متن تقدیر و تشکر روز معلم آورده شده است که با هم می خوانیم.

معلمان جایگاه ویژه ای در جامعه دارند. آنها استعدادهای کودکان و نوجوانان را کشف کرده و جهت می دهند؛ و از کودکان یک سرزمین شهروندانی مسئولیت پذیر می سازند که آینده جامعه را شکل می دهند. معلمان راه درست را به کودکان نشان می دهند و آنها را آماده می کنند تا شهروندانی بهتر و مردمانی نیکوتر باشند. معلمان به فرزندان ما می آموزند چگونه با بزرگ ترین مشکلات زندگی روبه رو شوند و براحتی از عهده آنها برآیند. اهمیت دیگر کار معلم در این است که دانش آموزان، بویژه کودکان، اغلب معلمان مورد علاقه خود را یک شخص ایده آل در روی زمین می دانند و برای تمام عمر از او الگو می گیرند.

تاریخچه روز معلم
دوازدهم اردیبهشت، روز معلم است و البته آغاز هفته معلم؛ روزی که هم در پیش از انقلاب و هم پس از آن، چنین نامی را به خود گرفته است؛ گرچه در پیش از انقلاب اسلامی، گویا دو، سه سالی بیش، پایدار نمانده است.
در اردیبهشت ماه سال 1340 و در گردهمایی اعتراضی فرهنگیان در میدان بهارستان- روبه روی مجلس ملی آن زمان- یکی از فرهنگیان به نام دکتر ابوالحسن خانعلی با گلوله سرگرد شهرستانی، از پای درمی آید و این روز، تا چند سالی، از سوی فرهنگیان، روز معلم نام می گیرد. اما 18سال پس از آن و در واپسین دقیقه های شب دوازدهم اردیبهشت سال 58، استاد شناخته شده حوزه، آیت الله مرتضی مطهری، شهید شد؛ و بار دیگر این روز و آن هم پس از انقلاب، روز معلم نامیده شد.
استاد مرتضی مطهری در روشنگری اقشار باسواد به ویژه قشر فرهنگی جامعه قدم های اساسی برداشته بود و آثار عمیق شهید در احیای فکر دینی اصیل و بی پیرایه و منطبق با نیاز روز جامعه در حال گذار ما بسیار مؤثر بوده است. نقش کلیدی معلمان به عنوان مجریان آموزش عمومی و الگوهای اولیه دانش آموزان بسیار مهم جلوه می کند. چرا که معلمان جامعه، انسان سازان نسل بعدی اند، لذا نقش آنان به گفته حضرت امام خمینی (ره) همچون نقش انبیا است برای مردم.

پیام تبریک روز معلم
در سپیده دم ازل آن زمان که سازندگی کائنات آغاز می گردید
و کتاب تکوین گشوده می شد نخستین کلمه ای که با قلم تقدیر
بر دیباچه قاموس هستی نقش بست واژه زیبای استاد بود
و سر فصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص یافت
همیشه و در همه چیز استاد من هستید