تعبیر خواب ریختن مو

تعبیر خواب ریختن مو | ریختن مو در خواب تعبیر های متفاوت و مختلفی دارد. می تواند نشانه وابستگی به دنیا و مافیها باشد، ممکن است نشانه وجود مشکلی در زندگی باشد و ... . در این مطلب به تفسیر خواب ریختن مو پرداخته شده است.

اگر ببینی که دیگران دچار این مشکل یا بیماری شده اند به معنی آن است که شخصی از نزدیکان شما در زندگی خصوصیتان دخالت میکند و سعی بر این دارد تا شما را از پیشرفت بازدارد اگر خودت کچل شده باشی بیانگر این است که در روزهای آینه دچار کسالت می شوید و این بی حالی و یا مریضی میتواند برایتان ایجاد دردسر کند اگر ببینی بخشی از سر یک زن کچل باشد به چند نشانه ی مرگ ، از دست دادن رفیق ، بدشانسی ، بیماری ، و گرفتاری های بزرگ است

ابن سیرین میگوید کچل شدن و یا ریختن ناگهانی مو در قسمت میانی (وسط) سر هشداری نسبت به وجود خطری در مورد سلامت جسمانی بیننده خواب است . چون کچلی نشانه کمبود و نقصان چیزیست ، چون اشخاص کچل از کم مویی و یا بی مویی عذاب می کشند. مو در خواب نشانه احساس قدرت و زیبایی شخص بیننده خواب است . در صورت مشاهده چنین خواب ی باید جزییات زندگی روزمره تان را به دقت مرور کنید تا ببینید که آیا مشکل خاصی در زندگی تان وجود دارد یا نه …..

در زمان های قدیم جوانی خوش سیما به نزد یکی از معبران میرسد و خواب خود را اینگونه بازگو میکند :در سپیده دم خواب دیدم که بصورت ناگهانی تمام موهای قسمت جلویی و پشت سرم کچل شده است و من مرتب روی آن دست میشکم از شدت تعجب و ناراحتی شروع به گریه کردم پدر مادر و سایر اطرفیانم از این اتفاق بهت زده شده بودند چه تعبیری دارد؟شیخ پاسخ دادند در زندگی دنیا کمی محتاط تر باش و تا میتوانی سعی بر این داشته باش که به این دنیا و مادیات آن دلبسته نشوی.

منبع: تــــــــوپ تـــــــــاپ