سهام عدالت چیست؟

سهام عدالت چیست؟ | سهام عدالت طرحی بود برای توزیع عادلانه ثروت دولت میان اقشار گوناگون جامعه،به طوریکه افراد کم توان کشور از لحاظ مالی بتوانند در درآمدهای دولت شریک شوند. در ادامه به تفصیل به توضیح آن می پردازیم.

سهام عدالت چیست؟
سهام عدالت در آبان ماه سال 1385 توسط رییس جمهور وقت و در یک مراسم دولتی معرفی شده و هدف از آن کاهش فقر اعلام شد.
احمدی نژاد در آن زمان، سهام عدالت را برای "توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرهای مختلف جامعه" بسیار مفید و تحولی بزرگ می دانست. به بیانی ساده تر، سهام شرکت های دولتی با تصمیم دولت و به طور بلاعوض به مردم واگذار شده و افراد کم توان جامعه در درآمدهای دولت شریک شده تا به این طریق عدالت بین اقشار جامعه برقرار شود. یکی دیگر از اهداف سهام عدالت، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران بیان شده است.
یکی از مهمترین سازمان ها و نهادهای درگیر در اجرای این طرح، سازمان خصوصی سازی است که در پیش برد اهداف طرح سهام عدالت نقشی بسیار موثر داشته است.
این برنامه با به کارگیری راهکار های خاص خود به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت اهداف و اثرات کلی اجرای چنین طرحی عبارتند از:
1. توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور
2. افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند
3. تسریع در روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت های دولتی
4. استفاده از روش های سالمتر و شفاف تر جهت واگذاری سهام شرکت ها
5. متکی به خود نمودن خانوار های نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهاد های حمایتی
6. کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی ها به عموم مردم
7. گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور
8. تفکیک مناسب تر وظایف حاکمیتی و بنگاه داری،سازماندهی کاراتر بنگاه های دولتی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیت
در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد. ارزش این برگه ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت گردد.

منبع:الو دکتر