درون سیاهچاله های فضایی چه خبر است؟

این روزها صحبت از سیاه چاله ها مورد توجه بسیاری از اخترشناسان و دانشمندان حوزه علوم فضایی است. ذرات مرموز این ساختارها که دنیا را می بلعند و هیچ کس از سرنوشت بعد از آنها خبر ندارد موجب شده تا از جذابیت صحبت درباره سیاه چاله ها هیچ گاه کم نشود. استفان هاوکینگ فیزیکدان برجسته عصر حاضر از جمله چهره های برجسته ای محسوب می شود که نظرات جالب توجهی درباره سیاه چاله ها مطرح کرده است.

او که به تازگی در مراسم آغازین پروژه ای موسوم به «ابتکارعمل سیاه چاله هاروارد» حاضر شده بود نکات چشمگیری را درباره این ساختارها مطرح کرده است.

به باورهاوکینگ، سیاه چاله ها هر چیزی را می بلعند. دنیاهایی که وارد این ساختارهای مرموز می شوند دنیایی از اطلاعات محسوب می شوند که هیچ کس از سرنوشت آنها پس از بلعیده شدن خبری ندارد. اما یک نکته روشن است و آن اینکه می توان سیاه چاله ها را دنیایی از اطلاعات به شمار آورد، اطلاعاتی که مربوط به دنیاهای بلعیده شده هستند.

او عقیده دارد که بررسی حجم داده هایی که در دل سیاه چاله ها وجود دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین این نکته که چنین ساختارهای مرموزی پرتوهای حرارتی از خود منتشر می کنند در نوع خود حیرت انگیز است.

هاوکینگ می گوید: من یک پیام روشن برای شما دارم و آن اینکه سیاه چاله ها به تاریکی آنچه که تصور شده است نیستند. پس اگر احساس کردید در یک سیاه چاله قرار گرفته اید هرگز دست از تلاش برندارید زیرا راهی برای خروج از آن وجود دارد.

صحبتهای اخیر هاوکینگ همزمان شده بود با یکصدمین سالگرد مطرح شدن نظریه نسبیت انیشتین. بدون شک همزمانی این دو رویداد گویای اهمیت چشمگیری است که مطالعه دقیق سیاه چاله ها برای توسعه دانش بشر در حوزه فضا به همراه خواهد داشت.

هاوکنیگ معتقد است سیاه چاله ها ذراتی از خود منتشر می کنند که البته ماهیت آنها با آنچه که واردشان می شود متفاوت است.

اظهارات جدید این فیزیکدان درحالی خبرساز شده که صحبتهای قبلی وی به خصوص در زمینه سفر به اعماق فضا و حتی هوش فرازمینی همواره مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است. او درحالی که نسبت به خطرات کشف ردی از هوش فرازمینی هشدار می دهد از پروژه جالب توجه اعزام ریزفضاپیماها به اعماق فضا آن هم با سرعتی ماورای تصور حمایت کرده است.