آیا بدن انسان بعد از مرگ بلافاصله میمیرد؟

مرگ به طور ناگهانی همه ی اجزای بدن انسان را متوقف نمی کند، بلکه مرگ نوعی فرآیند آرام و تدریجی است. اما نکته ی عجیب تر آن است که سلولهای بنیادی بدن انسان پس از مرگ همچنان برای زنده ماندن می جنگند و مبارزه می کنند

یک مطالعه ی جدید نشان می دهد که برخی سلولهای ما تا چند روز یا حتی چند هفته پس از مرگ برای ادامه ی زندگی مبارزه می کنند.

مرگ امری محتوم برای نوع بشر است، همانطور که همه می دانند مرگ تمام اجزای بدن انسان را از کار می اندازد و متوقف می کند، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که جسم انسان پس از مرگ برای زنده ماندن از پا نمی نشیند.

آنچه که درباره اش سخن می گوییم نتیجه ی پژوهشی است که در مجله ی علمی Open Biology چاپ شده است. پژوهشگران در این تحقیقات سلولهای بدن را پس از توقف خون در بدن و مرگ مهمترین اجزای آن بررسی کردند.

پژوهش آنها نشان داد که مرگ به طور ناگهانی همه ی اجزای بدن انسان را متوقف نمی کند، بلکه مرگ نوعی فرآیند آرام و تدریجی است. اما نکته ی عجیب تر آن است که «سلولهای بنیادی» بدن انسان پس از مرگ همچنان برای زنده ماندن می جنگند و مبارزه می کنند.

این اکتشاف می تواند محققان را برای دستیابی به درمان برخی از بیماری های مزمن در آینده یاری کند، زیرا سلول بنیادی مادرِ تمام سلول ها است و توانایی تبدیل به تمام سلول های بدن را دارد. این سلول ها توانایی خود نوسازی و تمایز به انواع سلول ها از جمله سلول های خونی، قلبی، عصبی و غضروفی را دارند.

تابناک باتو