این جملات زیبای دکتر شریعتی را بخوانید و لذت ببرید!

اگر پیاده هم شده است سفر کن ، در ماندن،،،، می پوسی. "دکتر شریعتی"

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند
اما کسی که زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند
و چرندیاتش هم حرف حسابی به حساب می آیند.
دکتر علی شریعتی

جملات زیبای دکتر علی شریعتی, جملات دکتر علی شریعتی

جملات زیبای دکتر علی شریعتی

انسان مجبور نیست حقایق را بگوید..
ولی باید چیز هایی که میگوید حقیقت داشته باشد
دکتر شریعتیچه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود . . !
دکتر شریعتی


حکومت با زکات کاخ می سازد و کاخ سازی اش را در مسجد توجیه می کند . سرمایه داران حکومتی , با پول زکات چاق و چاق تر می شوند و در مساجد پیروزی شان را به رخ مردم می کشند .
دکتر علی شریعتی

بیتوته
http://www.beytoote.com