درباره فروکاستن دیکتاتوری به بیماری روانی

بیمار روانی قلمداد کردن ترامپ به گفته یک روانشناس برجسته به نام الن فرانسیس، توهین به بیماران روانی است...

بیمار روانی قلمداد کردن ترامپ به گفته یک روانشناس برجسته به نام الن فرانسیس، توهین به بیماران روانی است، زیرا بیماران روانی معمولا از اضطراب رنج می برند در حالی که ترامپ دیگران را دچار اضطراب کرده اما خود در زندگی فرد پولساز و موفقی بوده و حتی توانسته است به بالاترین مقام سیاسی آمریکا و دنیا دست پیدا کند. او می گوید رفتار بد، به ندرت نشانه بیماری روانی است. بحث بیماری روانی دیکتاتورها بحثی سابقه دار است. جدا از اینکه کدام تحلیل در باره رفتار و گفتار ترامپ صادق است، فروکاستن دلایل دیکتاتوری رهبران سیاسی مانند صدام و استالین و قذافی و...به مسایل روانشناسی، ساده کردن مسئله است.