سلول های مغز چگونه سن شما را پیش بینی می کنند؟

ما معتقدیم که داده ها و روش های محاسباتی ما یک منبع قوی برای مطالعه بیشتر از تغییرات سلولی و مولکولی در حال وقوع حین بالا رفتن سن مغز انسان و مطالعات بالینی سلولی زوال عقل را ارائه می کند.

آیا تفاوتی بین مغزهای مسن تر و جوان تروجود دارد؟

همان طور که مسن تر می شویم، سلول های مغز ما تغییراتی را نشان می دهد، و حالا یک مطالعه جدید نشان داده است که تغییرات خاصی اتفاق می افتد که بر مبنای آن ها می تواند سن شخص را مشخص نمود.

در این مطالعه محققان نمونه بافت مغز 480 نفر که بین سنین 16 تا 106 سال بودند و هیچ کدامشان قبل از مرگ بیماری مغزی ای را تجربه نکرده بودند را تجزیه و تحلیل کردند.

سپس محققان بررسی کردن که آیا می توانند تفاوتی بین مغزهای مسن تر و جوان تر با مشاهده سطح بیان ژن های خاص پیدا کنند، به این معنی که ژنی " روشن " و " خاموش " شود.

آنها پی بردند، با بالا رفتن سن، انواع خاصی از سلول های مغزی به نام سلول های گلیال glial cells یک تغییر در الگوهای بیان ژنشان در مناطقی خاص از مغز نشان می دهند. در مقابل چنین تغییری در نورون های مغز دیده نشد، نورون های سلول های ارسال سیگنال مغز هستند. سلول های گلیال از نورون ها پشتیبانی می کنند.

زمانی که محققان در مورد این که الگوهای بیان ژن درون سلول های متفاوت می تواند برای پیش بینی سن مورد استفاده قرار بگیرد، بررسی کردند، دریافتند که سطح بیان سلول های گلیال بیشترین ارتباط را با سن افراد نشان می دهد.

محققان دانشگاه لندن در مجله Cell Reports نوشتند " این یافته ها شواهد حاکی از دخالت سلول های گلیال در روند پیری را تقویت می کند."

برخی از بزرگترین تغییرات در بیان ژن سلول گلیال بخش هیپوکامپوس hippocampus ( که حافظه را هم شامل می شود ) و جسم سیاه (که شامل حرکت می شود) مشاهده شده است.

به گفته محققان از آن جا که دو بخش از مغز در افراد مبتلا به مراحل اولیه بیماری آلزایمر و بیماری پارکینسون تحت تاثیر قرار می گیرند، این مطالعه ممکن است نشانی از دخالت سلول های گلیال در بیماری های مربوط به افزایش سن باشد.

" ما معتقدیم که داده ها و روش های محاسباتی ما یک منبع قوی برای مطالعه بیشتر از تغییرات سلولی و مولکولی در حال وقوع حین بالا رفتن سن مغز انسان و مطالعات بالینی سلولی زوال عقل را ارائه می کند. "

با این حال تحقیقات بیشتری برای درک بهتر تغییرات سلولی که در مطالعه بیان شده، مورد نیاز است. این که گونه سلول های گلیال و نورون های در روند پیری و به طور کلی در افراد مبتلا به بیماری های افزایش سن در تعامل هستند.