وقتی به همه بر میخوره!

از ویژگی رفتارهای فردی بخصوص در کشور ما (با پیشینه فرهنگ و تمدن چند هزار ساله) ضعف در ایدئولوژی جبری است! یعنی اینکه؛ هیچ فعل و انفعالی بر خلاف میل و خواسته خودمان را بر نمی تابیم و تاب نمی آوریم. خودمان را کمال یافته می دانیم با یکسری باورهای تک بعدی؛ که همین موجب زود رنجی و تحریف و تعصبات ـ گاه ـ افراطی می شود.

از ویژگی رفتارهای فردی بخصوص در کشور ما ( با پیشینه فرهنگ و تمدن چند هزار ساله) ضعف در ایدئولوژی جبری است ! یعنی اینکه ؛ هیچ فعل و انفعالی بر خلاف میل و خواسته خودمان را بر نمی تابیم و تاب نمی آوریم .خودمان را کمال یافته می دانیم با یکسری باورهای تک بعدی ؛ که همین موجب زود رنجی و تحریف و تعصبات ـ گاه ـ افراطی می شود.
اما ؛خواهی نخواهی باید و نبایدهایی هست که باید آنها را از منظر نظر دیگران چه درقالب طنز یا نقد جدی پذیرفت تا، به یک منطق متقن در رفتار اجتماعی رسید. این مطلب من باب توجه افرادی که این روزها در گوشه و کنار با لحن انتقاد آمیز از کار جدید مهران مدیری ابراز نارضایتی میکنند
با گذر از ضعف و قوت مجموعه در حال پخش !به دور از هرگونه جانبداری شخصی باید گفت؛ بخشی از کاستی ها ؛حاصل واکنش های - گاه - شتابزده ای است که ؛ از جانب خود ما عرصه را برای برنامه سازان تنگ میکند.
مهران مدیری هنرشناس است، دانش موسیقایی دارد ؛ طراح و ایده پرداز خلاقی است. نخستین هنرمندی که ایده نمایش پشت صحنه از اوست ! و چنانکه محرز است ؛ بسیاری از هنرمندان عرصه طنز که هم اکنون خود برنامه سازان مشهوری هستند ؛ بواسطه فرصتی که مدیری در اختیارشان گذاشته، حضور اینچنینی دارند . طنز در تلویزیون ایران به مهران مدیری مدیون است و همه ما که سالهاست خاطرات فراموش ناشدنی از شخصیت سازی ها و تکه کلام های ماندگار در ساخته های او را داریم و قابل انکار نیست ؛ می بایست این مهم را در نظر بگیریم و یک سویه به مسند قضاوت ننشینیم. مهمتر آنکه مدیری کمتر اهل دادو قال و گله گذاری است و ـ شاید ـ بتوان گفت ؛عدم حضور در کار جدیدش ( تا این زمان) دلیل بر تکدر خاطر و بی انگیزگی است. ولی باید اذعان نمود این غیبت ثابت کرد ؛ مهران مدیری بخش عمده ای از بار جذابیت و فضای اکتیو کارهایش را به دوش می کشد!

شیدا پاییزان