برای گلدان‌های قدیمی لباس بدوزید!

وقتی گلدان هایمان قدیمی می شوند به جای خرید گلدان جدید، می توان لباس های پاکتی برایشان دوخت. در این خودآموز با من همراه شوید تا برای گلدان ها لباس تهیه کنیم.

وقتی گلدان هایمان قدیمی می شوند به جای خرید گلدان جدید، می توان لباس های پاکتی برایشان دوخت. در این خودآموز با من همراه شوید تا برای گلدان ها لباس تهیه کنیم.

وسایل لازم

پارچه

نخ

سوزن


مراحل ساخت

۱.پارچه مورد نظر را به صورت مستطیل برش دهید. پارچه را از وسط تا کرده و دو طرف آن را با نخ و سوزن دور دوزی کنید.

۲. بالای آن را می توانید مانند پاکت تا کنید.

گلدان های خود را درون لباس پاکتی ها بگذارید و از لباس های جدید آن ها لذت ببرید