دستمال سفره را با مهره های رنگی تزیین کنید

دستمال سفره یکی از اجزای اصلی تزیین هر میز نهار خوری است. شما با روش بسیار ساده ای می توانید دستمال سفره های ساده را تزیین کنید.

چگونه دستمال سفره را با مهره های رنگی تزیین کنیم؟

لوازم مورد نیاز برای تزیین دستمال سفره با مهره های رنگی :

چوب پنبه
مهره های رنگی
حلقه برای سوراخ کردن چوب پنبه
انبردست کوچک


آموزش تزیین دستمال سفره با مهره های رنگی

ابتدا با حلقه و انبردستی که در اختیار دارید چوب پنبه را سوراخ کنید
حلقه را از درون چوب پنبه عبور دهید
مهره ها را از درون حلقه عبور داده و دو سر حلقه را به هم وصل کنید.