بهترین شغل‌ ها برای داشتن حافظه جوان

شغل‌ها می‌توانند مانند نوعی تمرین ذهنی حافظه را تقویت و یا ضعیف کنند.

شغل‌ها می‌توانند مانند نوعی تمرین ذهنی حافظه را تقویت و یا ضعیف کنند.

کارشناسان در جدیدترین تحقیقات خود اعتقاد دارند، داشتن شغل‌های سخت به لحاظ درگیری ذهنی می‌تواند باعث تقویت حافظه و تفکر در افراد به ویژه در سنین بالا و در هنگام سالمندی شود.

گفتنی است، براساس جدیدترین تحقیقات، شغل‌هایی که پیچیدگی‌های فراوان دارند و فرد را وادار به تفکر رای انجام درست کار می‌کنند، از جمله مشاغلی مانند برنامه نویسی کامپیوتر، پزشکی، شغل‌های مهندسی و وکالت می‌تواند باعث تقویت ذهن شاغلین به این حرفه‌ها شود.

کارشناسان دانشگاه ادینبورگ با مطالعه بر روی سابقه شغلی و آزمون تست حافظه در افراد سالمند دریافته‌اند، افراد با شغل‌های سخت‌تر به لحاظ ذهنی در سالمندی از حافظه قوی تری برخوردار بوده اند.