کارشناسی؛ تخصصی برای مدیران

اینکه بگوییم کار را شروع کنیم، مدیریت کنیم تا ببینیم چه پیش می آید، کودکانه ترین روش ممکن برای آغاز فعالیت تجاری است. حتی اگر توانایی مالی مناسبی دارید و نگران پول های خود نیستید، نگاهی واقع بینانه به توانایی های خود داشته باشید.

پول‌نیوز - سمیه علی‌ اصغری: زمانی که واژه "کارشناس" را در مقابل خود می بینید، اولین برداشت شما از مفهوم آن چیست؟ احتمالا پاسخ خواهید داد: مهارت و آشنایی کافی در یک حوزه مشخص. ما هم با شما در این پاسخ؛ نظری مشترک داریم، اما مفهوم "کارشناسی" را از منظر علم مدیریت مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس تعاریف استاندارد علم مدیریت، مفهوم "کارشناسی" برای یک مدیر بسیار گسترده تر از برداشت های عمومی مربوط به واژه مذکور است.

اگر در هر فعالیت اقتصادی به دنبال بهترین نتیجه و بازخورد هستیم، قطعا مدیر مربوطه باید یک کارشناس نیز باشد. البته رویکردهای غیرحرفه ای به حرفه تجارت و بعضا پیروزی های فراوان در این مسیر ممکن است نگاه مخاطب را در مقابل آن چیزی که می گوییم قرار دهد، اما در این مبحث نگاه ما یک رویکرد تخصصی و رسمی به مقوله تجارت و جایگاه مدیریت در آن است پس نمی توانیم مثلا موفقیت یک ورزشکار در راه اندازی فروشگاه پوشاک ورزشی زنجیره ای را به کل بحث ارتباط دهیم چراکه در این موردها نیز قطعا مشاوره و راهنمایی تخصصی مورد استفاده قرار گرفته و در بسیار از موارد نیز فقط بحث سرمایه گذاری مطرح بوده و مدیریت تجارت با مجموعه دیگری، است.

از این رو در فعالیت های تخصصی تجاری مانند مبحث صادرات، آشنایی به دانش روز و علم اقتصاد در کنار تجمیع تجربیات موجب دستیابی به افقی روشن در مسیر فعالیت می شود. در چنین حالتی حتی اگر وضعیت روز و شرایط اثرگذار بر اقتصاد نیز علیه فعالیت تجاری قرار گیرد، مدیران براحتی می توانند از توانایی شیفتینگ یا جابجایی خود بهره برده و حضور در عرصه های جدید با بستر مناسب تر برای فعالیت را تجربه کنند.

کارشناس بودن یک مدیر تضمینی برای عبوری مطمئن تر از مسیر چالش های شغلی است. حال این پرسش مطرح می شود که یک مدیر چگونه می تواند یک کارشناس موفق باشد، از این رو پیشنهاد می شود:

واقع بین باشیم. اینکه بگوییم کار را شروع کنیم، مدیریت کنیم تا ببینیم چه پیش می آید، کودکانه ترین روش ممکن برای آغاز فعالیت تجاری است. حتی اگر توانایی مالی مناسبی دارید و نگران پول های خود نیستید، مقداری تامل کرده و نگاهی واقع بینانه به توانایی های خود داشته باشید.

کسب دانش مرتبط با حوزه فعالیت. اگر تصمیم دارید یک مجموعه صادرات و واردات را راه اندازی کنید، برخلاف تصور شما آموزشگاههای بسیاری وجود دارند که امکان یادگیری و آموزش دانش مرتبط از طریق آنها فراهم است. اینگونه مراکز فقط برای از بین بردن وقت مراجعین تشکیل نشده اند، مقداری نگاه خود را تغییر داده و زمینه های کسب آموزش را در خود ایجاد کنید.

مطالعه، زبان بین المللی و اینترنت. ارتباط یک مدیر با رایانه نباید فقط به خاموش و روشن کردن آن روی میز کار منتهی شود. یک مدیر باید همواره به اینترنت دسترسی داشته و با افزایش قابلیت های زبان آموزی خود به بررسی، مطالعه و دانش اندوزی در رابطه با حوزه کاری بپردازد. تصور کنید در یک جلسه با تعدادی از مشتریان حضور دارید، قطعا مجهز بودن شما به دانش روز نقش مهمی در افزایش قدرت بیان و همچنین اثرگذاری بر ذهن مخاطبان را خواهد داشت.

تداوم این روش حتی برای یکسال، آنچنان تاثیری در افزایش دانش و توانایی های شما خواهد داشت که نمی توانید تصور آن را داشته باشید. زمانی که دانش آموزی مدیران به رویه ای ثابت و مستمر مبدل شود، طی زمان و همراه با تجربه اندوزی، به تدریج مدیران را تبدیل به کارشناسانی حرفه ای می کند و این یکی از رموز موفقیت در تجارت به شمار می رود.