معرفی نیما یوشیج به جهان عرب

موسی بیدج شاعر و مترجم زبان و ادب عربی از ترجمه گزیده‌ای از شعرهای نیما یوشیج به زبان عربی خبر داد.

موسی بیدج شاعر و مترجم زبان و ادب عربی از ترجمه گزیده‌ای از شعرهای نیما یوشیج به زبان عربی خبر داد.
این مترجم با اشاره به ناآشنا بودن جهان عرب با نیما یوشیج، گفت: جهان عرب با شعر نوی ما ناآشناست و برخی می پرسند آیا شما شعر نو هم دارید؟ همچنین با وجود آن که نیما پدر شعر نو فارسی است، از او تاکنون کتابی یا گزیده ای به عربی منتشر نشده است و من اکنون در حال ترجمه گزیده ای از شعرهای او هستم.

بیدج درباره شعرهای این گزیده گفت: بیشتر این شعرها شامل شعرهای آخر نیماست، چون در ترجمه باید شعرها تصویری باشد و از نظر وزن، در اوزان قدیم نباشد تا حق شعر در ترجمه ادا شود؛ در نتیجه من اکنون در حال فراهم کردن مجموعه ای صد تا ۱۲۰صفحه ای از شعرهای او هستم.

این مترجم با اشاره به پایان ترجمه «آنتولوژی شاعران نوگرای ایران» گفت: این کتاب شعر بیش از ۳۰ شاعر مطرح شعر نوی ایران را از نسل های مختلف به زبان عربی دربر می گیرد که این شعرها جدای از جنسیت، شعر زنان و مردان ایران است که در بیش از ۲۵۰ صفحه ترجمه شده و قرار است در کویت منتشر شود.