یکسوساز

وسیله‌ای مانند دیونیم رسانا یا لامپ دوقطبی است که اجازه می‌دهد جریان الکتریکی در یک جهت خیلی بیشتر از جهت دیگر بگذرد. یکسوساز ایده‌آل جریان را تنها در یک جهت عبور می‌دهد. ازین …

وسیله‌ای مانند دیونیم رسانا یا لامپ دوقطبی است که اجازه می‌دهد جریان الکتریکی در یک جهت خیلی بیشتر از جهت دیگر بگذرد. یکسوساز ایده‌آل جریان را تنها در یک جهت عبور می‌دهد. ازین وسیله برای یکسو‌سازی جریان متناوب استفاده می‌شود. [۴]

۴ـ مدارهای الکتریکی و طرز کار آنها ـ ترجمه ویگن ساهاکیان