یک domain name

نشان‌دهنده تعدادی از رایانه‌هاست که تمامی آنها به اطلاعات اساسی همانند دسترسی دارند. این do-main یا قلمروها معمولاً در شبکه‌های منطقه‌ای (Ians) و همچنین اینترنت یافت می‌شوند. ساختار …

نشان‌دهنده تعدادی از رایانه‌هاست که تمامی آنها به اطلاعات اساسی همانند دسترسی دارند. این do-main یا قلمروها معمولاً در شبکه‌های منطقه‌ای (Ians) و همچنین اینترنت یافت می‌شوند. ساختار قلمرو اینترنت به‌صورت سلسله مراتب تعیین شده است. همیشه یک قلمرو در حد بالا وجود دارد که تحت آن قلمروهای متعدد دیگر طبقه‌بندی شده‌اند. در بین مهم‌ترین قلمروها در اینترنت می‌توان از com برای مشاغل خصوصی و gov برای دولت آمریکا و edu برای مؤسسه‌های آموزش در آمریکا نام برد.
@: معنای at در نشانی پست الکترونیکی این علامت در هر نشانی پست الکترونیکی وجود دارد. علامت @ نشان‌دهنده لغت انگلیسی at یا near است. این علامت به همراه هویت گیرنده پست الکترونیکی به‌عنوان نمونه schneider آورده می‌شود. علامت @ به دنبال محل اقامت یا نام رایانه میزبان که حاوی صندوق پست الکترونیکی گیرنده است، ذکر می‌شود. [۲]

۲ـ فرهنگ علوم تجربی و ریاضی ـ ترجمه کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و استادان