آفتاب

کیوسک روزنامه های چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400ظریف نزدیک بود سکته کند؟! (آفتاب یزد) ظريف بعدازحسن خميني (اعتماد) انتخاب تاريخی ِ اصلاح طلبان؛ - حضور در « قدرت» يا ماندن كنار « ملت؟» (آرمان ملی) فردی که معتقد است نمی‌توان در داخل کاری کرد لایق حکمرانی بر مردم نیست (کيهان)

عناوین روزنامه های امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400ویدئوها را مشاهده کنید