آفتاب

کیوسک روزنامه های پنجشنبه 22 آبان 99جای خالی اندیشمند بزرگ سیاسی (آرمان ملی) ضرغامی؛ رکوردار اعتماد به نفس! (آفتاب یزد) مرد اندیشه و صلح (شرق) مهار تورم به تدبیر نیاز دارد نه مذاکره (کيهان) واکنش ها به سخنان جنجالی روحانی درباره فرصت سوزی لغو تحریم ها (خراسان)

عناوین روزنامه های امروز پنجشنبه 22 آبانویدئوها را مشاهده کنید