آفتاب

کیوسک روزنامه های شنبه 8 خرداد 1400ناگفته‌هـايم مي‌ماند براي بعد (آرمان ملی) رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود به گونه‌ای سخن گفت که گویا مذاکرات وین در حال نتیجه دادن و رو به اتمام است و این درحالیست که طرف مقابل چنین نظری ندارد (آفتاب یزد) انصراف بعد از وعده‌های فریبنده (شرق) احیای برجام به نفع کیست؟ وین در ایستگاه سرنوشت ساز (ابتکار)

عناوین روزنامه های امروز شنبه 8 خرداد 1400ویدئوها را مشاهده کنید