آفتاب

کیوسک روزنامه های شنبه 22 آذر 99



شاید فکرش را هم نمی‌کردند... (شهروند) واکنش قالیباف به گفته‌های حناچی؛ شکایت می‌کنم (شرق) آقای اردوغان!منصف باش (آفتاب یزد) آقای اردوغان! تاریخ بلد نیستی یا برای اسرائيل خوش‌رقصی می‌کنی؟! (کيهان) جلوی«شعرگويی» اردوغان بايستيد (آرمان ملی)

عناوین روزنامه های امروز شنبه 22 آذر



ویدئوها را مشاهده کنید