آفتاب

کیوسک روزنامه های شنبه 2 مرداد 1400عامل جنايت سدگتوند را محاكمه نمی كنيد؟ (آرمان ملی) گلوله‌باران برادرانِ «پرست» (شهروند) محکومیت شدید هنجارشکنی آشوبگران در تشییع با‌شکوه پیکر مطهر شهید ضرغام‌پرست (کيهان) ‌تقصیر کدام رئیس‌جمهور است؟ (شرق)

عناوین روزنامه های امروز شنبه 2 مرداد 1400ویدئوها را مشاهده کنید