آفتاب

کیوسک روزنامه های شنبه 19 تیر 1400آمریکا زیر پای کابل را خالی کرد 85 درصد افغانستان در اختیار طالبان (کيهان) رئيسی با اعتدال مديريت كند و با «نه گفتن» به تندروها (آرمان ملی) زورگیری عجیب در ترافیک اتوبان کرج-قزوین (آفتاب یزد) بهانه غربی برای فروپاشی برجام (جوان)

عناوین روزنامه های امروز شنبه 19 تیر 1400ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی