آفتاب

کیوسک روزنامه های شنبه 14 فروردین 1400خداحافظی با آزاده، پایتخت، تلویزیون و سینما! (شهروند) ظریف: «گاندو» از اول تا آخرش دروغ و افتراست (آفتاب یزد) پرونده زندگی آزاده نامداری با تلخی بسته شد پیکان سردرگم شماتت! (ابتکار) «نان» مهمتر از «آزادی» ؛ - مردم هر دو را کم دارند (آرمان ملی)

عناوین روزنامه های امروز  شنبه 14 فروردین 1400ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی