آفتاب

لطیفه و جوک های خنده دار و با مزه و با حاللطیفه و جوک های خنده دار و جالب را می توانید در اینجا بخوانید و لذت ببرید

دختر اولی:

کفشات چقدر قشنگه اونا رو چند خریدی؟

دختر دومی:

به قیمت پنج دقیقه گریه کردن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یه روز یه پشه از چاه فاضلاب میاد بیرون میگه:

به امید هوای تازه تر.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یه نفر تو وصیت نامش می نویسه:

نماز قضا ندارم اما اندازه چهل سال برام وضو بگیرید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یارو وایستاده بودم در مسجد داشته خرما خیرات می کرده

خلاصه هرکی رد می شده یه خرما بر می داشته و یه صلوات 

می فرستاده، یه بابایی دست می کنه و یه مشت خرما بر می داره

یارو دستشو می گیره و میگه:

یه نفر آدم مرده یه اتوبوس که چپ نکرده بابا چه خبرته؟.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یه روز دو تا مگس با هم ازدواج می کنن، ماه عسل میرن دستشویی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


به یه نفر میگن:

اگه سردت بشه چی کار می کنی؟

میگه: میرم کنار بخاری

میگن: اگه خیلی سردت بشه چی؟

میگه: می چسپم به بخاری

میگن: اگه خیلی خیلی سردت بشه چی؟

میگه: بخاری رو روشن می کنم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


از یه خروس می پرسن: چرا زن نمی گیری؟

میگه: چی کا کنم وسعم نمیرسه به جاش گالینابلانکا می خرم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_
وبگردی