آفتاب

لطیفه های لذت بخش و خنده دار داستانیدر اینجا طنز نوشته های کوتاه جالب و خنده داری را می توانید بخوانید و لذت ببرید

یه روز به مرده از خیابون رد می شده روی دیوار یه نقطه آبی می بینه،

میره جلوتر می بینه مورچه شلوارلی چوشیده.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


از یه نفر می پرسن: اگه دنیا رو بهت بدن چه کار میکنی؟

میگه: می فروشم میرم خارج.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یه یارو میگن قفل فرمونی که تازه خریدی چطوره؟

میگه: خوبه فقط سرپیچ ها یه کم اذیت می کنه.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یارو یه سکه می اندازه هوا شیر میاد فرار میکنه.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


سوسکه اکس می زنه میره جلوی دمپاییه 

میگه: بزن نامرد بزن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


سیربا پیاز دعوا می کنه سیره میگه:

حیف که سیرم و گرنه می خوردمت.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یک روز یه گوسفنده با باباش دعوا می کنه، 

قهر می کنه یه ماشین می گیره میره کشتارگاه.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


می دونی بزرگترین آرزوی جوجه تیغی چیه؟

اینکه یکی دست نوازش بکشه رو سرش.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


آفتاب پرست میره تو جعبه مداد رنگی هنگ می کنه.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_