آفتاب

جوک و لطیفه های شرین و بامزه تازه و جدیداگر می خواهید شاد شوید و روحیه تان عوض شود به شما پیشنهاد می کنم در این مطلب همراه ما باشید. در اینجا طنز نوشته های کوتاه جالب و خنده داری را می توانید بخوانید.

به هویج میاد پیش مامانش می گه: مامان من آب هویج دارم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


به یه نفر می گن با ترجمه جمله بساز 

میگه... انترجمه کجا بودی؟

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یارو داشته زنشو می زده میگن چرا زنتو می زنی؟

میگه... اگه می دونستم که می کشتمش.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


مرده میره طوطی بخره اشتباها جغد میخره

دوستش بعد از چند روز بهش زنگ می زنه میگه... خوب حرف می زنه

میگه... نه اما خوب توجه می کنه.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


به یارو می گن آقا شما اهل کجا هستید؟

میگه جیگر داری جکتو بگو.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یه روز به یکی میگن نظرت در باره پیام بازرگانی تلویزیون چیه؟

میگه...خوبه فقط فیلم های بینشو زیاد کنن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


به روزی یه پیرزنه قرص اکس می خوره میره تو خیابون

میگه... من ترانه پانزده سال دارم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


به یه نفر میگن: با اختاپوس جمله بساز

میگه... اوخ تا پوستم نسوخته برم تو سایه